Almeersch Heerendispuut Fraternitas

Dit dispuut heeft haar erkenning verkregen op de twaalfde Algemene Ledenvergadering van S.V.
Bazinga! op 30-01- 2017 met als speerpunten de volgende vier punten:
– De betrokkenheid bevorderen tussen de dispuutsleden onderling en tussen de dispuutsleden en leden van S.V. Bazinga!.
– Het onderlinge broederschap tussen dispuutsleden stimuleren.
– Marketingacties uitvoeren om meer bekendheid voor S.V. Bazinga! te genereren in het verenigingsleven van Almere; de plaatselijke politiek; het hoger onderwijs in Almere en Almere als stad.
– Het bevorderen van een kritische blik op de verenigingsstructuur en het beleid van S.V. Bazinga!.
Leden van Fraternitas gaan gebroederlijk met elkaar om binnen en buiten evenementen van S.V. Bazinga!.

Ook zijn deze heren te herkennen aan de blauw-zilveren das die zij op alle Bazaanse
evenementen zullen dragen.
Lidmaatschap wordt verworven door uitnodiging van ten minste één van de zittende leden en voltooiing van de inauguratie.

 

Broeders, hef uw glazen!